5. กลุ่มอาการวิลเลียม (Williams-Beuren syndrome)

กลุ่มอาการวิลเลียม (Williams-Beuren syndrome)

กลุ่มอาการวิลเลียม เป็นโรคทางพันธุกรรมและเป็นโรคที่พบได้น้อย สาเหตุเกิดจากการหายไปของยีนจำนวน 26 ยีน บนแขนข้างยาวของโครโมโซมคู่ที่ 7 โดยโรคนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับเด็กทารกที่เกิดมา 1 ใน 10,000 คน โดยลักษณะอาการของโรควิลเลียม คือ มีลักษณะภายนอกที่ผิดปกติ เช่น จมูกแบน, ปากกว้างกว่าปกติ, ช่องว่างระหว่างฟันกว้าง, ริมฝีปากอิ่ม, นิ้วก้อยโค้งงอรูปร่างเตี้ย, หน้าอกจม นอกจากนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจหลอดเลือด ไต กล้ามเนื้อและกระดูก มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง โดยจะมีพฤติกรรมร่าเริงผิดปกติ ภาวะสมาธิสั้น ประสาทสัมผัสด้านการฟังไวเป็นพิเศษ เสียงที่ดังหรือแหลมเกินไปอาจจะสร้างความเจ็บให้เด็กได้ รวมทั้งมีพัฒนาการและการใช้ภาษาล่าช้ากว่าเด็กทั่วไป

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ หรือ สอบถามข้อมูลการตรวจ