About

ABOUT US

          เริ่มจากความตั้งใจเล็กๆ ของนักเทคนิคการแพทย์ผู้หยั่งรากลึกความรักในวิชาชีพ ดร. นิลวรรณ เพชระบูรณิน จึงริเริ่มก่อตั้งกรุงเทพ อาร์ไอเอแล็บ ซึ่งเป็นแล็บเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย โดยให้บริการการตรวจวินิจฉัย รายงานผลถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงทีด้วยการบริการที่รวดเร็วและถูกต้องซึ่งนั่นหมายถึงทำให้คุณภาพทางการรักษาดียิ่งขึ้นไปด้วย นอกจากนี้กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ หรือ BRIA Lab ยังมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในโครงการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ อีกด้วย จนในปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพจากหลากหลายสถาบันกว่า 150 รายการ

BRIA LAB

            ศูนย์วินัจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัย บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ จำกัด ได้จัดตั้ง กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ (Bangkok RIA Lab, BRIA Lab) ซึ่งเป็นศูนย์วินิจฉัยทางการแพทย์เอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรผู้ชำนาญงานควบคุมการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ให้ผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถส่งสิ่งส่งตรวจมาที่ศูนย์หรือจะมารับบริการที่ BRIA Health Center ด้วยตัวเองก็ได้

พื้นที่ปฏิบัติงานกว่า 648 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังนี้
ห้องปฏิบัติการทั่วไป
ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9002:1998 เมื่อปี 2541

ISO9001:2000 ในปี 2544

ISO 15189 สำหรับการตรวจวิเคราะห์ Bacteria ,Immunology, Thyroid Hormone, Chemistry, Tumor marker และ Hematology

รวมมากกว่า 150 รายการ

PARTNER

EONE-DIAGNOMICS Genome Center (EDGC) เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี next generation sequencing (NGS) และการวิเคราะห์ระดับจีโนมที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เราพยายามพัฒนานวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (personalized medicine) โดยความร่วมมือระหว่าง EONEผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก ประเทศเกาหลี และ Diagnomics ผู้นำด้านงานวิจัยระดับจีโนมและผู้เชี่ยวชาญด้าน NGS โดยทีมวิจัยของเราประกอบด้วยนักชีววิทยา แพทย์ และวิศวกรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ลำดับจีโนมของกลุ่มอาสาสมัครทั้งผู้ป่วยและสุขภาพดีทางด้านมะเร็งต่าง ๆ และโรคทางพันธุกรรมหายาก

ที่อยู่ของเรา

NICE Thailand Center
6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ติดต่อเรา

Phone: +66(0) 2106-6999
ต่อ 138, 238
Fax: +66(0) 2935-2524
Email: nice@brianet.com
Web: https://www.brianet.com

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 น. – 19.00น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 08.00 น. – 19.00น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 น. – 19.00น.