8. กลุ่มอาการ 1p36 ไมโครดีลีทชั่น (1p36 deletion syndrome)

กลุ่มอาการ 1p36 ไมโครดีลีทชั่น (1p36 deletion syndrome)

กลุ่มอาการ 1p36 ไมโครดีลีทชั่น เป็นกลุ่มอาการผิดปกติของโครโมโซมที่เกิดมาจากการขาดหายบางส่วนของแขนข้างสั้นของโครโมโซม 1 โดยมีลักษณะความผิดปกติที่พบ คือ มีลักษณะใบหน้าที่เฉพาะ มีหัวขนาดเล็ก มีความพิการทางสติปัญญาอย่างรุนแรง และการพัฒนาด้านภาษาล่าช้า มีโครงสร้างสมองผิดปกติ รวมถึงพบความผิดปกติของหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร และไต

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ หรือ สอบถามข้อมูลการตรวจ