ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ

NICE

ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ หรือ สอบถามข้อมูลการตรวจ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
กรุณาใส่ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่


Clinic BRIA Health

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ (Mon – Fri)     เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ (Sat – Sun)      เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Holiday)     เวลา 08.00 น. – 16.00 น.